Jodendom

Werkstukken en spreekbeurten

Dat het eten van joden 'koosjer' moet zijn, dat wist je misschien al. Maar wist je ook hoe je moet koken om koosjer eten klaar te maken?

Het jodendom in het kort

Het jodendom begon ongeveer 1800 jaar voor Christus. Joods ben je door geboorte. Maar alleen als je moeder joods is, ben jij dat ook. De heilige boeken van de joden heten Tenach. De eerste vijf boeken van de Tenach heten samen de Thora. Het woord Thora betekent ‘leer’. In de Thora staat hoe je als goede gelovige jood moet leven. De kerk van de joden heet synagoge. Binnen het jodendom zijn er twee belangrijke stromingen: de orthodoxe en de liberale stroming. Orthodoxe joden proberen zich zo letterlijk mogelijk aan voorschriften uit de Thora te houden. De liberalen zijn wat minder streng. Zij vinden dat de
wetten aangepast mogen worden aan de moderne tijd.

Koosjer eten

Een belangrijke regel voor veel joden is het koosjer eten. Dat betekent dat ze zuivelproducten en vlees apart bereiden en opeten. Je kunt bijvoorbeeld geen vlees met bechamelsaus eten, want daar zit melk en boter in. Ook zijn niet alle dieren koosjer. Koosjere dieren moeten bovendien op een speciale manier geslacht zijn.

Bar Mitswa en Bat Mitswa

Bij de belangrijke momenten in het leven kennen de joden ook speciale gebruiken, zoals de Bar Mitswa als jongens dertien jaar worden. Jongens mogen dan uit de Thora lezen en krijgen dezelfde verplichtingen als een volwassene. Voor meisjes is er ook zo’n soort gebruik: de Bat Mitswa.

Sabbat

Daarnaast is de sabbat voor joden erg belangrijk. De sabbat is een rustdag. Deze begint vrijdagavond even voor zonsondergang. Iedereen in de Joodse gemeenschap legt het werk neer en mensen kleden zich mooi aan. Samen genieten ze van een feestmaal met wijn en met een gevlochten challlah brood.

Feesten

Het jodendom kent verschillende feesten. Bijvoorbeeld:

  • Rosj Hasjana: het joodse nieuwjaarsfeest. De joodse kalender is anders dan de westerse kalender. Het joodse nieuwjaar valt in september of oktober. Bij dit feest denken veel joden na over wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben.
  • Jom Kippoer: grote verzoendag. Deze dag is acht dagen na Rosj Hasjana. In deze periode zeggen joden tegen God en tegen elkaar dat zij spijt hebben van hun verkeerde daden.
  • Pesach: Met Pesach herdenken de joden de Joodse slavernij in Egypte en de bevrijding van die slavernij.