Pasen

Werkstukken en spreekbeurten

Pasen is voor christenen een belangrijk feest. Zij vieren dan dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar wat hebben beschilderde eieren daar mee te maken?

De Goede Week

In het christelijke geloof begint de paastijd op Palmzondag, een week voor Pasen. Op Palmzondag herdenken christenen dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden feestelijk ontvangen werd in de stad Jeruzalem. Zijn volgelingen, de mensen die in hem geloofden, zwaaiden hem toe met palmtakken. Vandaar de naam Palmzondag.

De week erna wordt de Goede Week genoemd. Op donderdag in de Goede Week denken christenen aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn apostelen had. De apostelen waren de leerlingen van Jezus. Deze dag wordt Witte Donderdag genoemd. Op vrijdag wordt herdacht dat Jezus door de Romeinen gevangen genomen werd.

Goede Vrijdag

Jezus zei dat hij de zoon van God was en zijn volgelingen vonden hem daarom een koning. Hier waren de Romeinen en de priesters niet blij mee. Ze vonden hem een onruststoker. Daarom kreeg hij de doodstraf. Hij werd aan een kruis gehangen en overleed. Hoewel het de sterfdag van Jezus was – geen goede dag dus – noemen we het toch Goede Vrijdag. Dit heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Christenen geloven dat Jezus hiermee hun zonden op zich nam en dat zij vergeven zullen worden voor de fouten die ze maken. Hierdoor kunnen zij naar de hemel gaan. Op Stille Zaterdag wordt herdacht dat het dode lichaam van Jezus in het graf lag. Op Paaszondag is het feest. Dan wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood.

Opgestaan

Het verhaal gaat dat de volgelingen van Jezus hem van het kruis haalden en hem in een graf legden dat in de rotsen was uitgehouwen. Een aantal sterke mensen rolden er een zware steen voor. Op de derde dag na de dood van Jezus gingen drie vrouwen naar het graf. De zware steen was weg en het graf was leeg. Er verscheen een engel die vertelde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Dit wordt ook wel de verrijzenis genoemd. Christenen vieren dit nog steeds en noemen het Pasen.

Lentefeest

Pasen valt ieder jaar op een andere datum. Er is een regel voor: op 21 maart begint de lente. Er wordt gekeken wanneer het daarna volle maan is. De zondag dáárna wordt Pasen gevierd. Dat is altijd tussen 22 maart en 25 april. Paaszondag wordt ook wel Eerste Paasdag genoemd en de maandag Tweede Paasdag. Het zijn officiele feestdagen.

Pasen is een lentefeest. In de lente worden de dagen langer en komt de natuur tot bloei. Vogels leggen eieren en schapen krijgen lammeren. Daarom zie je als paasversiering ook vaak narcissen, kuikentjes en lammetjes. De meningen van onderzoekers over wat bijvoorbeeld een paashaas nu met Pasen te maken heeft, zijn verdeeld. Een ei is het begin van nieuw leven. Daarom zou het een symbool kunnen zijn voor de verrijzenis van Jezus. Ook wordt wel gedacht dat de grafsteen de vorm van een ei had. Tijdens Pasen eten we vaak (chocolade) eieren en worden eieren beschilderd en verstopt.