Ballet

Werkstukken en spreekbeurten

Wist jij dat de balletkunst opgericht werd door de Franse koning Lodewijk XIV? Dit gebeurde in de zeventiende eeuw.

Klassiek ballet

Klassiek ballet is een traditionele danstechniek, die is ontstaan tijdens de hofballetten in de zeventiende eeuw. De Franse koning Lodewijk XIV is de oprichter van de balletkunst. Dit omdat hij als liefhebber van dansen er voor heeft gezorgd dat er opleidingen kwamen. Door de eeuwen heen kregen passen en bewegingen hun uiteindelijke vorm. In klassiek ballet is precies voorgeschreven welke passen en houdingen op een bepaald moment op een bepaalde plek op een podium moet worden uitgevoerd. Bij modern ballet worden al die vaste regels juist weer losgelaten.

Hard werken voor een mooi resultaat

Voor klassiek ballet heb je veel discipline nodig. Je houding moet heel goed zijn en de passen moeten uitgevoerd worden in een strak schema. Het is niet de bedoeling dat je je eigen creativiteit gebruikt. In grote groepsdansen kan dat ook niet, de eenheid zou verbroken worden. Er wordt voortdurend geoefend aan de barre, de houten stang voor grote spiegels. Zo krijgen passen en bewegingen steeds meer een gelijke uitstraling. Na jarenlange oefening kun je dansen in het corps de ballet, dat zijn de achtergronddansers. Solodanser of -danseres worden kost nog veel meer tijd en inspanning.