Karate

Werkstukken en spreekbeurten

Iemand die de sport karate beoefent, noem je een karateka. Maar weet jij ook wat 'karate' eigenlijk betekent?

Lege hand

Karate is een zelfverdedigingskunst en vechtsport afkomstig uit Japan. Het Japanse woord karate betekent lege hand. Bij deze vorm van zelfverdediging worden namelijk geen wapens gebruikt. De sport wordt ook wel karate-do genoemd. De toevoeging do geeft aan dat karate meer is dan het beheersen van vechttechnieken. Het is een leerweg naar zelfkennis en een levenswijze. Het gaat vooral om het verbeteren van het karakter van de beoefenaar.

Banden en dan-graden

Er zijn verschillende rangen bij karate. Hoe gevorderd een karateka is, zie je aan de karateband die hij om de middel draagt, de obi. Dat is het Japanse woord voor gordel. Iemand met een witte band is een beginner. Via een reeks kleuren kom je uit bij de hoogst haalbare band: de zwarte band. Karateka's met de zwarte band kunnen vervolgens in veel stijlen nog hogere dan-graden behalen. Het dan-systeem geeft niveaus aan binnen Japanse vechtsporten zoals karate, judo en jiujitsu. De derde dan is de graad die je moet behalen om les te mogen geven. Dan ben je sensei, leraar.

Shotokan

Karate kent meerdere stijlen. Shotokan is de meest beoefende stijl. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat wuivende pijnbomen betekent, is de naam die een dichter zichzelf gaf. Het ruisen van de bomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die nodig is voor het beoefenen van karate. Andere stijlen zijn bijvoorbeeld Goju-ryu, Shito-ryu en Wado-ryu.