Aardgas

Werkstukken en spreekbeurten

Aardgas is een fossiele brandstof, net als aardolie en steenkool. Het wordt gebruikt om energie op te wekken in elektriciteitscentrales.

Ontstaan

Aardgas werd miljoenen jaren geleden gevormd onder een dikke laag grond op de zeebodem. Onder deze laag waren grote hoeveelheden organisch materiaal van zeediertjes begraven. Door hoge druk en hoge temperaturen veranderde dit materiaal eerst in steenkool en later in gas. Met boortorens wordt het gas uit de grond gehaald.

Gasvelden in Nederland

In de Nederlandse bodem is veel aardgas gevonden. In 1957 werd bij toeval in Groningen nabij het dorpje Slochteren een gasveld ontdekt. In de Noordzee en in de Waddenzee wordt ook gas gewonnen. Meer dan een kwart van de Europese gasvoorraden ligt in Nederland, dit is ongeveer 1 procent van de totale gasvoorraad wereldwijd. Staatsbedrijf NAM haalt het gas uit de grond om het te verspreiden. Het gaat naar huizen, elektriciteitscentrales of het wordt verkocht aan andere landen. NAM staat voor Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Nadelen

Door de aardgaswinning zijn er sinds een aantal jaren in Groningen aardbevingen. De gaswinning veroorzaakt zo’n 50 aardbevingen per jaar. Maar aardgas heeft nog meer nadelen. Bij de verbranding ervan komen broeikasgassen vrij. En een ander nadeel is dat het bijna op is. Daarom onderzoekt men of we fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie kunnen vervangen door schone energiebronnen als waterkracht, zonne-energie en windkracht.