Aardgas

Werkstukken en spreekbeurten

Aardgas is een fossiele brandstof, net als aardolie en steenkool. Waarom moet het gebruik van aardgas verminderd worden?

Ontstaan

Aardgas werd miljoenen jaren geleden gevormd onder een dikke laag grond op de zeebodem. Onder deze laag waren grote hoeveelheden organisch materiaal van zeediertjes begraven. Door hoge druk en hoge temperaturen veranderde dit materiaal eerst in steenkool en later in gas. Met boortorens wordt het gas uit de grond gehaald.

Gasvelden in Nederland

In de Nederlandse bodem is veel aardgas gevonden. In 1957 werd bij toeval in Groningen nabij het dorpje Slochteren een gasveld ontdekt. In de Noordzee en in de Waddenzee wordt ook gas gewonnen. Meer dan een kwart van de Europese gasvoorraden ligt in Nederland, dit is ongeveer 1 procent van de totale gasvoorraad wereldwijd. Staatsbedrijf NAM haalt het gas uit de grond om het te verspreiden. Het gaat naar huizen, elektriciteitscentrales of het wordt verkocht aan andere landen. NAM staat voor Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Nadelen

Door de aardgaswinning zijn er regelmatig aardbevingen in Groningen. In 2018 waren dit er in het Groningen-gasveld wel 90! Aardgas heeft nog meer nadelen. Bij het opwekken van aardgas komt veel CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu. Daarnaast is aardgas een fossiele brandstof en de voorraad hiervan raakt een keer op.

Nederland aardgasvrij

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is dat Nederland in 2030 van het Groningse gas af moet zijn en in 2050 helemaal gestopt moet zijn met het gebruik van aardgas. Hiervoor moeten nieuwbouwhuizen direct aardgasvrij gebouwd worden en moet er bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van aardwarmte en groene energie. Ongeveer 95 procent van de huizen in Nederland is aangesloten op het gasnet. Je kunt je dus voorstellen dat het heel wat voeten in de aarde zal hebben om Nederland aardgasvrij te krijgen!