Aardolie

Werkstukken en spreekbeurten

Aardolie is een fossiele brandstof. Aardolie wordt niet alleen gebruikt als brandstof. Het is bijvoorbeeld ook een grondstof voor plastic.

Zwart goud

Aardolie, ook wel het ‘zwarte goud’ genoemd, is ontstaan uit vergane resten van dieren en planten die miljoenen jaren geleden leefden. Aardolie is als dikke, zwarte vloeistof te vinden in de aardkorst tussen diepe steenlagen. Aardolie kan alleen ontstaan als het tussen die lagen ook nog heel erg warm wordt. Met behulp van zwaartekrachtmeters en seismisch bodemonderzoek wordt er gezocht naar olievelden. Bij het seismisch bodemonderzoek kunnen geologen via het opwekken van kunstmatige trillingen de aardlagen in kaart brengen. Zo weten ze of er olie in de grond zit.

Boren en pompen

Via boorgaten in de grond wordt aardolie gewonnen. Boven de boorgaten komen boortorens te staan. Soms staat olie onder druk en komt het op natuurlijke wijze aan het oppervlak. Zo niet, dan moet het worden opgepompt. Er is nog veel aardolie aanwezig in bijvoorbeeld Kazachstan, Irak en Canada.

Raffinaderijen

Ruwe olie van olievelden over de hele wereld wordt verscheept in supertankers of door pijpleidingen gepompt om in raffinaderijen verwerkt te worden. Daar wordt de olie gedestilleerd. Dit betekent dat de olie eerst wordt verhit. Bij verschillende temperaturen verdampen verschillende stoffen in de aardolie. Zo kunnen de stoffen van elkaar worden gescheiden. Benzine verdampt bijvoorbeeld eerder dan diesel. Als je deze stoffen vervolgens laat afkoelen, dan houd je vloeibare benzine en diesel over.