Biomassa

Werkstukken en spreekbeurten

Organisch restafval, dus bijvoorbeeld houtsnippers, gft-afval of dierenmest, noemen we biomassa. Wist je dat het een veelgebruikte grondstof is voor het opwekken van energie?

Afval

In de gft-bak verzamel je oude schillen, tuinafval of restanten van omgevallen of gekapte bomen. Dat noem je allemaal biomassa. Net als koeienpoep, mest van varkens en slib dat in de riolering achterblijft. Biomassa is het afval van planten en dieren. 

Groene stroom

We halen in Nederland duurzame energie uit wind en zon. Dat noemen we groene stroom, omdat het duurzaam is. Daar hoort biomassa ook bij. Elektriciteit kan worden opgewekt uit biomassa door de grondstoffen te verbranden of vergisten. Voor verbranding wordt droge biomassa gebruikt. Hout bijvoorbeeld, of bladeren. Door verbranding wordt energie omgezet in elektriciteit. Voor vergisting is natte biomassa nodig, zoals mest en gft-afval. Dit wordt in een van zuurstof afgesloten ruimte bewaard, met bacteriën, tot het gaat rotten. Daaruit ontstaat een gas dat vervolgens weer wordt verbrand zodat er stroom ontstaat.

Voordelen

In tegenstelling tot olie die we uit de grond halen, raakt biomassa nooit op. We produceren altijd afval en hout kunnen we kweken. Net als bij het verbranden van olie en andere fossiele brandstoffen, ontsnapt bij het verbranden van bio-energie kooldioxide (CO2). De grote hoeveelheid CO2 in onze lucht, onder meer veroorzaakt door auto’s, draagt bij aan de klimaatverandering. Bio-energie levert geen extra CO2 uitstoot. Want planten en bomen nemen CO2 op uit de lucht tijdens hun leven en maken er zuurstof van. Daarom blijft, nadat de bomen zijn doodgegaan, de hoeveelheid CO2 in de lucht gelijk. Bio-energie wordt daarom ook wel ‘klimaatneutraal’ genoemd.