Bruggen

Werkstukken en spreekbeurten

Een brug is een verbinding over een rivier of een ander water. Als een brug over een spoorlijn of een weg loopt, noem je het een viaduct. Een aquaduct is een brug voor water. Er gaat dus geen verkeer over, maar water!

Geschiedenis

Heel vroeger werd een brug gemaakt door een boomstam over het water te leggen. Maar als het water ging stijgen, kwam de brug onder water te staan. Het was dus belangrijk dat een brug hoger gebouwd kon worden, maar dat was moeilijk. Lange verbindingen buigen snel door onder hun eigen gewicht en breken dan. Ook het maken van pijlers was erg lastig als de brug over snel stromend water gebouwd moest worden. Om toch een brug te maken, werd er een touw van de ene naar de andere oever gespannen. Aan dat touw werd bamboe of gevlochten gras vastgeknoopt. Zo ontstonden de eerste hangbruggen.

Soorten bruggen

Er zijn allerlei verschillende soorten bruggen. Je kunt bruggen onderscheiden naar:

· Materiaal: waar is de brug van gebouwd? Van hout of beton?
· Functie: voor wie is de brug? Voor treinen, auto's, fietsers, water?
· Constructie: op wat voor manier is de brug gebouwd?

Er zijn uiteindelijk drie basismodellen voor bruggen: de liggerbrug, de boogbrug en de hangbrug.

Aquaduct, viaduct en ecoduct

Heb je weleens een aquaduct gezien? Soms rijd je er op de snelweg onderdoor. Het is een brug (bak) waarin een rivier, kanaal of waterleiding over een weg heen wordt geleid. Tweeduizend jaar geleden bouwden de Romeinen aquaducten om water naar de steden te leiden. Later werden aquaducten gebouwd zodat schepen geen last hadden van het andere verkeer.

Viaducten zijn bruggen over drukke snelwegen zodat het gemakkelijker is voor anderen om over te steken.
In Nederland zijn er ook heel bijzondere bruggen: ecoducten. Die zijn niet voor mensen, maar voor dieren en insecten. Zo kunnen ook zij zonder gevaar drukke wegen oversteken.