Dijken

Werkstukken en spreekbeurten

Nederlanders kunnen goed dijken bouwen. Wist je dat we dit al doen sinds de middeleeuwen? Zo beschermen we Nederland tegen het water.

Watersnoodramp

Op 31 januari en 1 februari 1953 raasde er een storm over Nederland. Het was een grote ramp voor Nederland. In het zuidwesten van ons land braken dijken door, omdat hoge golven de dijken kapotsloegen. Delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstroomden. De sterke stroom spoelde huizen en wegen weg en 1836 mensen verdronken. Ook duizenden paarden, koeien en varkens verdronken.

Deltaplan

Na deze ramp stelde de regering een plan op. Dit plan heette het Deltaplan. De dijken moesten hoger en sterker worden. Niet alleen langs de zee, maar ook langs de rivieren. Bij de eilanden van Zeeland en Zuid-Holland kwamen dammen. Dat zijn enorme muren in het water, waar het zeewater niet overheen kan. Door het Deltaplan is Nederland nu veel beter beschermd tegen overstromingen dan vroeger.

Zeedieren

Achter de dammen is het water zoet. Dat is een probleem voor zeedieren zoals mosselen. Die leven alleen in zout water. Het Deltaplan heeft hier rekening mee gehouden. De Oosterschelde is een zeearm in Zeeland. In de Oosterschelde is een dam gemaakt. Die dam gaat alleen dicht als het hard stormt en is door dit beschermende systeem een stormvloedkering. Met rustig weer blijft hij open. Het zeewater kan dan de Oosterschelde instromen. Zo kunnen de zeedieren daar overleven.

Overstromingen

In 1993 en 1995 zijn er toch weer overstromingen geweest in Nederland. De dijken langs de rivieren zijn toen versterkt en opgehoogd. Toch bestaat er nog steeds een kans op overstromingen. Dit komt doordat de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Ook is er door de opwarming van de aarde extremer weer dan vroeger. Er kunnen bijvoorbeeld heel zware buien vallen die overstromingen veroorzaken. Bovendien daalt de Nederlandse bodem. In 2050 kan de bodem wel 60 centimeter gedaald zijn ten opzichte van nu. Hierdoor ligt ons land steeds lager dan de zee, en dat geeft meer kans op overstromingen. In 2020 is het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP) van start gegaan. Dat moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 nog steeds goed beschermd is tegen het water. Maar liefst 1300 kilometer aan dijken en 500 sluizen worden de komende dertig jaar versterkt. Dit is een bijzondere samenwerking tussen de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat.