Kernenergie

Werkstukken en spreekbeurten

Het maken van kernenergie veroorzaakt geen broeikasgassen, smog of zure regen. Dat is een groot voordeel. Maar kernenergie heeft ook een groot nadeel.

Uranium

In een kerncentrale wordt uranium gebruikt als energiebron. Uranium is een stof die uit de grond wordt gehaald, net als steenkool. Heel simpel gezegd gaat het opwekken van kernenergie zo: de kern van een klein stukje uranium wordt gespleten. Hierbij komt heel veel warmte-energie vrij. Deze energie wordt opgevangen. Dit noemen we dus kernenergie.

Kerncentrale

Een kerncentrale heeft hele dikke muren en veel beschermlagen. In een reactorvat wordt de energie opgewekt. Daarbij komen radioactieve stoffen vrij. Omdat die stoffen zo gevaarlijk zijn, wordt zo'n vat goed ingepakt en staat hij in een dikke bunker van lood en beton. Die bunker kan de radioactieve straling tegenhouden. In de hele wereld zijn er ongeveer 440 kernenergiecentrales. Nederland heeft er één in Borssele.

Voor- en nadelen

Het gebruik van kernenergie heeft grote voordelen. Er komt enorm veel energie uit heel weinig brandstof. Er is vele malen minder van nodig dan bij brandstoffen als steenkool, olie en gas die verbrand worden in andere centrales. Ook veroorzaakt kernenergie geen broeikasgassen, smog of zure regen.

Een groot nadeel van kernenergie is dat het grote hoeveelheden radioactief afval oplevert. Radioactieve straling is slecht voor de gezondheid. Het afval kan wel worden opgeslagen, maar niemand weet nog hoe je het onschadelijk moet maken. Dat opslaan gebeurt in grote roestvrijstalen tanks. Die tanks worden diep in de grond begraven met een dikke laag beton eromheen.

Kernramp

In het verleden zijn er ernstige ongelukken gebeurd met kerncentrales. Het beste voorbeeld van een kernramp is het ongeluk in Oekraïne in Tsjernobyl in 1986. Er kwam toen een hele grote wolk radioactief gas vrij. Er kwamen 31 mensen om het leven. Ook zijn daarna nog heel veel mensen ernstig ziek geworden van de straling of er zelfs aan overleden.