Magnetisme

Werkstukken en spreekbeurten

Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe het kan dat een magneet aan de koelkastdeur blijft plakken? Magnetisme is een natuurkundig verschijnsel, dat te maken heeft met polen.

Magnetisme

Al in de Oudheid ontdekten mensen dat magnetietkristallen elkaar aantrekken of afstoten. Dit natuurkundige verschijnsel wordt magnetisme genoemd. Het ijzer in magnetiet is verantwoordelijk voor het magnetisme. Veel ijzerlegeringen vertonen magnetisme. Naast ijzer vertonen ook nikkel en kobalt magnetische eigenschappen.

Magneten

Voorwerpen die dit verschijnsel sterk vertonen noemt men magneten. Er zijn natuurlijke en kunstmatige magneten. Alle magneten hebben twee polen, een noordpool en een zuidpool. De noordpool van een magneet stoot de noordpool van een andere magneet af en trekt de zuidpool van een andere magneet aan. Twee zuidpolen stoten elkaar af. De aarde heeft ook een magneetveld: het veld dat de magnetische noordpool heet ligt vlak naast de Zuidpool en het veld dat de magnetische zuidpool heet ligt vlak naast de Noordpool, in Canada. Daardoor zal een vrij ronddraaiende magneet altijd de noord-zuidrichting aannemen.