Telefoon

Werkstukken en spreekbeurten

Met een mobiele telefoon kun je meer dan alleen bellen. Veelgebruikte opties zijn internet, apps, sms'en, de wekkerfunctie en fotograferen. Zou jij zonder je mobiele telefoon kunnen?

Telefonie

Het woord telefoon is afgeleid van het Griekse tèle (ver) en phónè (geluid). Het is de techniek om geluiden, in het bijzonder het gesproken woord, door middel van elektrische energie van de ene plaats naar een andere plaats over te brengen. Dit gebeurt via een telefoonnet, dat bestaat uit randapparatuur, zoals telefoontoestellen, telefooncentrales en transmissiemiddelen (kabels en straalverbindingen).

De eerste telefoons

Op 10 maart 1876 voerde Alexander Graham Bell het eerste telefoongesprek met zijn assistent Thomas Watson. De eerste telefoon was van hout. Hij bestond uit een houten staaf die eruitzag als een microfoon. In Nederland was de Amsterdamse dierentuin Artis de eerste telefoonabonnee. Dat was in 1881. Het telefoonnummer was 1. Je kon in die tijd niet rechtstreeks naar je oma bellen. Eerst moest je de telefoniste bellen in de centrale. Zij verbond je dan door.

Onmisbaar

Mens en mobiel worden meer en meer onafscheidelijk. Meer dan zestig procent van de Nederlanders draagt zijn mobiel altijd bij zich en veertig procent van de Nederlanders zegt niet zonder mobiele telefoon te kunnen. De helft van de bevolking zet hem nooit uit en legt hem 's nachts naast het bed. Bij de nieuwe generatie mobiele telefoons draait het allang niet meer om het bellen zelf: vooral internetten, apps gebruiken en foto's maken is populair.