Vuur

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij waaruit de verbrandingsdriehoek bestaat? Oftewel: wat is er nodig voor vuur?

Verbrandingsdriehoek

Ontbranding is een chemische reactie met zuurstof. Dat noemen we ook wel oxidatie. Bij ontbranding komt energie vrij in de vorm van warmte en licht. Als je warmte wilt, is het licht een bijproduct en andersom. Voor verbranding moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Je hebt een brandbare stof (brandstof) en zuurstof nodig en de temperatuur moet hoger zijn dan de ontbrandingstemperatuur van de brandstof. Dit wordt de verbrandingsdriehoek genoemd.

Doven

Vuur kun je doven door een van de voorwaarden van de verbrandingsdriehoek weg te halen. Dat betekent dat je de brandstof weg kunt halen, bijvoorbeeld door de gastoevoer uit te draaien. Of je kunt ervoor zorgen dat er geen zuurstof bij komt, bijvoorbeeld door een branddeken over het vuur heen te leggen. Een derde manier om vuur te doven is om de temperatuur te laten dalen, bijvoorbeeld met water.

Oudheid

De mens heeft als enig organisme geleerd vuur te maken. In oude beschavingen was vuur een kostbaar goed. Het was vanaf de steentijd heel belangrijk voor de bereiding van eten, voor licht, verwarming, ontginning van bos voor landbouwgrond en voor materiaalbewerking zoals smeden en pottenbakken. Mensen maakten het vuur toen met hout (brandstof) en wrijvingswarmte. Ze sloegen vuurstenen tegen elkaar aan zodat de vonken ervan afsprongen of ze wreven droge stukken hout tegen elkaar aan.

Brand

Zolang je vuur onder controle hebt, kun je er handig gebruik van maken. Maar als je die controle niet meer hebt, wordt het gevaarlijk. Dan noemen we het brand.