Kunstrijden

Kunstrijden

Kunstrijden, dat soms nog wel eens wordt verward met schoonrijden, kent de volgende onderdelen: solorijden voor dames en heren, paarrijden, ijsdansen en precision skating oftewel formatieschaatsen. Voor de heren werden de eerste wereldkampioenschappen in 1896 gehouden, voor de dames en paren in 1908, terwijl het WK ijsdansen pas voor het eerst in 1952 op het programma van de Internationale Schaats Unie (ISU) stond.

Solo-rijden

Technisch programma
Kunstrijden bestaat uit twee onderdelen: een technisch programma en een vrije kür. Het technische programma staat uit een kür op muziek van maximaal 2 mininuten en 40 seconden met maximaal acht voorgeschreven elementen.

Vrije kür
De vrije kür wordt geschaatst op muziek die schaatser zelf heeft uitgekozen. Voor de dames duurt de vrije kür 4 minuten, voor de heren een halve minuut langer. Het programma moet harmonisch zijn opgebouwd door middel van sprongen, sprongcombinaties, danspassen, verbindingspassen en tempowisselingen in de muziek. Tijdens de vrije kür zijn al heel wat beroemde, nieuwe figuren geboren.

Paarrijden
Paarrijden is wellicht de meest veeleisende en zwaarste kunstrij-discipline. De partners zijn sterk op elkaar aangewezen. Om te slagen is een goede samenwerking noodzakelijk. Ook paarrijden kent een technisch programma en een vrije kür.

IJsdansen

IJsdansen, ook beoefend door gemengde paren, kent veel overeenkomst met paarrijden. Elke beweging moet volgens de erkende ijsdansfiguren gebeuren. Verder zijn er nog enkele strenge regels, zoals: de partners mogen elkaar niet langer dan vijf seconden loslaten en de duur van de arabesques, pirouetten en liften zijn beperkt.

IJsdansen kent drie onderdelen: twee verplichte dansen, de Original Dance (OD) -voor 1992/1993 de Weens Wals-, en de vrije dans. De OD moet volgens strenge regels gebeuren. Bij de vrije kür zijn ontwerp, uitvoering en muziekkeuze vrij. IJsdansen is al meer dan drie eeuwen oud. Het werd vroeger alleen voor de lol gedaan. IJsdansen werd pas aan het einde van de vorige eeuw populair, vooral in Wenen. De Engelsen hebben er als eersten een sport van gemaakt. In 1937 werden de eerste Britse kampioenschappen gehouden.

Precision skating

Precision skating is een schaatsvorm waaraan iedereen vanaf zes jaar kan deelnemen, zowel op recreatief als op competitie-niveau. Bij precision skating gaat het erom dat een groep van minimaal 12 en maximaal 22 schaats(st)ers als groep een kür op het ijs zet. De groep voert een dans uit op zelf gekozen muziek. Het is de bedoeling dat er allerlei patronen worden gereden, er in verschillende samenstellingen wordt gereden en dat dit alles zo soepel mogelijk verloopt.

Zapp Sport

Deze informatie komt van Zapp Sport.